CD E-Book Kan Po [2]

Nama Produk : CD E-Book Kan Po [2]
Harga : Rp. 40.000,- dalam media CD
Harga tidak termaksud ongkos kirim [TIKI]

Isinya
1| Kan Po No.65 Tahun ke IV Bulan 4 - 2605
Jakarta, Tanggal 25, Bulan 4, Syoowa 20 [2605]
Jumlah Halaman : 39 | Besar File : 8,11 Mb
2| Kan Po No.66 Tahun ke IV Bulan 5 - 2605
Jakarta, Tanggal 10, Bulan 5, Syoowa 20 [2605]
Jumlah Halaman : 52 | Besar File : 11,8 Mb

ISINYA | BAGIAN I. PEMERINTAH AGUNG
A. Undang-Undang dan Maklumat
Osamu Seirei No.20 Tentang membatasi perhubungan pos, kawat dan telepon [17-4-2605]
Maklumat Gunseikan No.17 Tentang mengadakan Ku ditanah partikulir [9-4-2605]
Maklumat Gunseikan No.18 Tentang mengadakan Ku ditanah partikulir [9-4-2605]
Maklumat Gunseikan No.20 Peraturan Tentang Zyuumin Keizai Singi-kai [25-4-2605]
Maklumat Gunseikan No.21 Tentang perubahan nama Bogor Zyuui Gakkoo [25-4-2605]
B. Penjelasan, Pengumuman dan lain-lain
Urusan Pegawai Negeri
Pengangkatan, pemecatan dan pemindahan pegawai negeri tinggi

BAGIAN II. PEMERINTAH DAERAH
Bogor Syuu
Sukabumi Si. Maklumat No.4/50. Tentang mendaftarkan anak-anak yang berumur 6 sampai 12 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah [16-4-2605]
Priangan Syuu
Bandung Si. Pemberitahuan tentang memasukkan daerah dalam Bandung Si dan membagi Bandung Si dalam 4 Siku [4-4-2605]
Pekalongan Syuu
Pekalongan Ken. Pengumuman Pekalongan Kentyoo No.1. Tentang Pembayaran penagihan-penagihan kepada Pekalongan Ken sebagai badan daerah yang mengurus rumah tangga sendiri buat tahun Syoowa 18 [2603] [10-4-2605]
Semarang Syuu
Semarang Si. Maklumat tentang Semarang Si Zyoorei No.24, tahun 2605 [19-4-2605]
Semarang Ken. Maklumat tentang menetapkan beberapa Semarang Ken Zyoorei, Tahun 2605 [13-4-2605]
Grobogan Ken. Grobogan Ken Zyoorei No.9. Tentang mengubah Grobogan Ken Zyoorei No. 6, 7, dan 8, tahun 2604 [13-4-2605]
Pati Syuu
Pati Ken. Pati Ken Zyoorei No.13. Tentang mengubah beberapa peraturan pajak Pati Ken [24-3-2605]
Banyumas Syuu
Syuutyoo. Bayumas Syuurei No.5. Tentang mengatur jual-beli kulit mentah dan masak [1-12-2604]
Syuutyoo. Banyumas Syuurei No.6. Peraturan tentang membatasi pemotongan dan jual-beli Tikugyuu [sapi dll.] dalam Banyumas Syuu [1-12-2604]
Syuutyoo. Maklumat tentang pendaftaran bangsa Asing [12-4-2605]
Kedu Syuu
Kebumen Ken. Maklumat tentang Kebun Ken Zyoorei tanggal 1, bulan 3, tahun 2605 [17-4-2605]
BAGIAN III WARA-WARTA
Pengumuman nama-nama orang yang lulus ujian kedua untuk masuk Kenkoku Gakuin [Gakubu] [20-4-2605]
Pengumuman tentang nama-nama orang yang lulus ujian untuk menjadi pegawai Negeri Tinggi di Jakarta [21-4-2605]
Pembetulan.