Sepatah Kata Dari Pimpinan Kan Poo

Pada tanggal 9, bulan 3 ini, maka genaplah satu tahun Pemerintah Belanda di Indonesia dilenyapkan oleh Balatentara Dai Nippon. Sudah pada layaknya tanggal yang berisi riwayat ini diperingati oleh segenap rakyat Indonesia. Maka dari itu, Pimpinan Majalah Kan Poo hendak ikut memperingati peristiwa itu dengan menerbitkan nomor istimewa ini. Kan Poo Istimewa ini berisi segala Undang-Undang, Peraturan, Maklumat dan lain-lainnya, yang diadakan semenjak Pemerintahan Balatentara dijalankan di Jawa dan disiarkan sebelum majalah ini diterbitkan. Maksud usaha ini ialah supaya mereka yang berkepentingan dapat mencari dengan mudah segala aturan yang telah diadakan oleh Pemerintah Agung Balatentara. Oleh karena kami harus berhemat dalam pemakaian kertas, maka dari itu undang-undang, peraturan, dan lain-lain yang telah dimuat dalam satu nomor Kan Poo tidak bisa dimuat lagi dalam Kan Poo Istimewa ini. Akan tetapi untuk memudahkan pekerjaan mencari undang-undang yang telah dimuat dalam Kan Poo biasa, maka dalam Kan Poo Istimewa ini diadakan daftar undang-undang, nomornya dan isinya, agar supaya orang yang berkepentingan dapat mencari dengan lekas undang-undang yang perlu baginya. Oleh karena Pimpinan Kan Poo tidak mempunyai salinannya, maka Peraturan dan Maklumat Pemerintah Daerah tidak dapat dikumpulkan dari semula. Maka dari itulah di dalam Kan Poo Istimewa ini hanya dimuat undang-undang, peraturan dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Agung.
Pimpinan Kan Poo
Terdapat dalam Kan Po Nomor Istimewa Bulan ke-3 - 2603 Halaman 2