Pengumuman Tentang Menghormati Bendera

Semarang Syuu
Pengumuman Tentang Menghormati Bendera
Bendera Kokki itu menjadi perlambang keluhuran bangsa Nippon khususnya, dan rakyat diseluruh Asia Timur Raya Umumnya.
Seluruh rakyat, tua dan muda, besar dan kecil, berkewajiban menjunjung tinggi, menghormati dengan tulus dan iklas bendera Kokki itu, yang bagi rakyat Asia Timur Raya sudah nyata dan terang, menjadi penjamin kemakmuran, kesentosaan dan keluhurannya.
Berhubung pula dengan hari besar untuk memperingati pembangunan Asia Timur Raya pada tanggal 8 Desember y.a.d. ini, maka perlulah kiranya disini diterangkan sekali lagi dengan singkat, bagaimana cara kita harus menghormati bendera Kokki itu :
Memasang [mengibarkan] bendera Kokki senantiasa harus dijalankan dengan kehormatan lahir dan bathin, yaitu dengan tertib, iklas dan tulus hati;
Jika ada arak-arakan, dibawa bendera Kokki yang besar atau kecil ukurannya, maka bendera itu senantiasa harus tegak keatas. Jangan sekali-kali bendera itu dipukul-pukulkan kian kemari, dipakai bersenda gurau, sehingga rusak atau sobek.
Sehabis dipakai bendera Kokki itu, harus disimpan ditempat yang baik ; anak-anak sekolah yang mengikut arak-arakan dan membawa bendera haruslah mengembalikan benderanya kepada guru-gurunya masing-masing untuk disimpan dengan baik.
Menghormati bendera Kokki menunjukkan kesucian hati, keluhuran budi kita terhadap bangsa Asia Timur Raya, dan meninggalkan semarak pimpinan dan perlindungan Dai Nippon.
Kami mengharap supaya hal tersebut diatas disiarkan dikalangan tuan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, agar seluruh rakyat, besar dan kecil, tua dan muda mengerti betul-betul kewajibannya tentang pemberian hormat kepada bendera Kokki itu.
Semarang Si-tyoo [wakil I]
[Mr. R. Koentjoro Poerbopranoto]